عامل فروش شرکت کناف در ایران

انواع سیستم های کناف > سیستم های داخلی CLEANEO
جو یا اتمسفر سامانه گازى طبیعى، پویا و پیچیده اى است که زندگى در سیاره زمین به آن وابسته مى باشد و آلودگى هوا به مفهوم تغییر در ویژگى هاى طبیعى جودر اثر نفوذ مواد شیمیایى سمى، گرد و غبار و سایر عوامل تهدید کننده زیستى است که براى سلامت انسان و محیط زیست مضر مى باشد.
بهره مندى محیط هاى کار و زندگى در نواحى پرتراکم شهرى از هواى سالم، امر نادرى است و از طرفی اکثر ما 80% از زمان شبانه روز را در محیط های بسته داخل ساختمان به سر می بریم و قطعا کیفیت هوایى که تنفس می کنیم نقش بنیادى در سلامت جسمانى ما دارد.
زئولیت هیدراته شده پانل های Cleaneo با جذب و حذف ذرات بنیادی آلاینده های هوا شامل VOC مانند فرمالدهید،باعث جذب و کاهش بوهای نا مطلوب و آلودگی های هوا می شود.زئولیت موجود در این پانل ها با ساختار سه بعدی خود دارای روزنه هایی به اندازه یک میلینیوم میلیمتر می باشد که مشابه یک سبد با جذب ذرات گاز و مایعات معلق به غربالگری هوا و پاکسازی محیط می پردازد.
از دیگر خصوصیات این محصول می توان به انعطاف پذیری بالا و امکان اجرای طرح های متنوع معماری و همچنین جذب صوت مناسب اشاره نمود.
pdf  Cleaneo

919 KB