عامل فروش شرکت کناف در ایران

محصولات > شرکت کناف > اتصالات
تصویر کالا نام کالا توضیح کالا طول mm عرض mm تعداد در هر بسته
آویز و پل F47
آویز و پل CD60
از این قطعه در سقف های D112a جهت اتصال سازه باربر به سازه پانل خور و ایجاد یک شبکه استفاده می شود.این قطعه در دو اندازه برای سازه های CD60 و F47 تولید و عرضه می گردد.
113
-
-
60
1000
200
بست اتصال نیمه F47
بست اتصال نیمه CD60
از این قطعه در قسمت هایی که استفاده از آویز و پل کامل مقدور نباشد استفاده می شود.این قطعه در دو اندازه برای سازه های CD60 و F47 تولید و عرضه می گردد.
65
78
-
-
2000
1000
بست اتصال طولی F47
بست اتصال طولی CD60
از این قطعه جهت اتصال سازه های باربر یا پانل خور در امتداد طولی یکدیگر استفاده می شود.ایین قطعه دارای مقطع Wشکل بوده و در دو اندازه برای سازه های CD60 و F47 تولید و عرضه می شود.
100
85
-
-
500
250


اتصال مستقیم CT205
(براکت F47)


اتصال مستقیم CD60
براکتCD60
زمانی که فاصله سقف کاذب D112 با سقف اصلی یا فاصله دیوار پوششی W623 با دیوار اصلی کم است از این قطعه جهت اتصال زیر سازی به سقف یا دیوار اصلی استفاده می شود.براکت در دو اندازه برای سازه های CD60 و F47 تولید و عرضه می گردد.
204
60
90
120
30
30
500
500
اتصال سقفی HT90
از این قطعه در سقف های کاذب جهت اتصال آویز به سقف اصلی استفاده می شود.
90
34
1000
آویز سیمی
از این نوع آویز به همراه بست اتصال آویز دوبل در سقف های مشبک استفاده می شود.
1000
600
200
4
100
بست اتصال آویز دوبل
قطعه ای با خاصیت فنری که به همراه دو قطعه آویز سیمی یک آویز قابل رگلاژ را تشکیل می دهند.
-
30
150
رکاب نانیوس F47
رکاب نانیوس CD60
از این قطعه جهت اتصال زیر سازی سقف کاذب به سقف اصلی استفاده می شود.از خصوصیات این نوع آویز می توان به سهولت و سرعت زیاد در آویز گیری،مقاومت در برابر زلزله و ارتفاع آویز قابل توجه(حداکثر 4 متر و حداقل 20 سانتیمتر) اشاره نمود.
آویز نانیوس از 4 قطعه(قطعه اتصال سقفی یا آویز،قطعه رابط برای افزایش طول،قطعه اتصال به زیر سازی(رکاب یا چنگک) و سوزن تنظیم ارتفاع تشکیل شده است.
120
120
-
-
200
200
چنگک نانیوس CD60
کاربردی همانند رکاب نانیوس دارد.
130
-
200
قطعه اتصال سقفی
(آویز نانیوس)
از این قطعه جهت اتصال مجموعه آویز نانیوس به سقف اصلی استفاده می شود.
200
400
600
800
1000
12
200
قطعه رابط نانیوس برای افزایش طول
از این قطعه به عنوان رابط جهت افزایش طول آویز نانیوس استفاده می شود.
100
-
500
قطعه افزایش طول 300 سانتیمتری
از این قطعه جهت افزایش طول آویز نانیوس تا ارتفاع حداکثر 4 متر استفاده می شود.
3000
-
20
پین نانیوس
(سوزن تنظیم ارتفاع)
از این قطعه در زمان نیاز به افزایش طول و برای ایجاد ارتباط بین رابط 10 سانتیمتری و آویز نانیوس بکار می رود.
13.5
-
1
ساپورت تاسیساتی SP60
ساپورت تاسیساتی SP40
در دیوار ها از این محصول جهت نصب لوله های آب و فاضلاب،رادیاتورها وسایر بارهای طره ای که وزن آنها باید به استاد های مجاور منتقل شود،استفاده می شود.
560
360
60
60
1
1
ساپورت تاسیساتی SC47
در دیوار ها با استفاده از این قطعه اتصال در ترکیب با سازه F47 می توان سازه پشتیبان جهت نصب قوطی های برق فلزی تامین نمود.
75
45
100
گیره پشت تایل
از این محصول جهت ثابت نگه داشتن تایل های الیاف معدنی در محل نصب خود و جلوگیری از جابجایی آنها در زمان وقوع زلزله یا وزش بادهای شدید استفاده می شود.
-
-
40
گیره آویز بار از TProfile
این گیره با نصب شدن روی پروفیل های کلیک تا 5 کیلوگرم ظرفیت باربری خواهد داشت.
-
-
100
سنجاق آویز بار از TProfile
این محصول پس از نصب شدن روی پروفیل های کلیک تا 1 کیلوگرم ظرفیت باربری خواهد داشت.
-
-
50