عامل فروش شرکت کناف در ایران

خدمات > فنی مهندسی و اجرا > پروژه ها
نمونه پروژهای انجام شده توسط شرکت رازیگران پارسه به تفکیک زیر می باشد.
فروشگاه Lc Man
آرایشگاه ماهان
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد قزوین
تالار آقای مجیدیان
تالارآقای سلمانی
خوابگاه نرگس دانشگاه آزاد قزوین
سالن ورزشی دانشگاه آزاد قزوین
فروشگاه نایک کرج
مخابرات استان البرز
مدرسه حکیم
مدرسه مصلح الدین محمدی
مسکن مهر مهرآباد
مسکونی مهندس ظفری
مسکونی مهندس عراقی