عامل فروش شرکت کناف در ایران

انواع سیستم های کناف > سقف های کاذب
سقف های کاذب کناف ساختار های سبکی هستند که بواسطه تولید صنعتی،دارای مشخصات فنی استاندارد بوده و جایگزین بسیار مناسبی برای سقف های کاذب غیر استاندارد ساخته شده با رابیتس و گچ می باشند.این نوع سقف ها بنابر کاربری مکان(مسکونی،اداری،درمانی،تجاری و...)،میزان نیاز به دسترسی به تمام یا قسمتی از پشت سقف کاذب،میزان جذب صدا و... به دو دسته کلی سقف های کاذب یکپارچه (ثابت) و سقف های کاذب مشبک (کلیک) تقسیم بندی می شوند:
1) سقف های کاذب یکپارچه
این ساختار شامل زیر سازی سبک فولادی معلق ساخته شده با مقاطع L،UوC بوده که صفحات روکش دارگچی در یک یا چند لایه بوسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می شوند.درزهای میان این صفحات بوسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری شده و بدین ترتیب سطحی یکپارچه و بدون درز حاصل می شود.سطح بدست آمده قابلیت اجرای رنگ و پوشش های دیگر را خواهد داشت. فضای خالی پشت سقف کاذب،امکان استفاده از انواع عایق حرارتی و صوتی را فراهم نموده و عبور و دسترسی به تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را میسر می سازد.
2) سقف های کاذب مشبک
این ساختار از شبکه سازه های سپری و نبشی (T و L شکل) و تایل های سقفی (در دو نوع کلی تایل گچی با و بدون روکش PVC و تایل الیاف معدنی) تشکیل می شوند.شبکه مذکور بوسیله آویز های قابل تنظیم،به سقف اصلی متصل گردیده و تایل ها بصورت وزنی درون این شبکه قرار می گیرند.فضای خالی پشت سقف کاذب،امکان استفاده از لایه عایق را فراهم نموده و بدین ترتیب می توان به مشخصات عملکردی نظیر جذب صوت بالا دست یافت.ویژگی های مثبت فراوان این نوع سقف کاذب باعث گسترش استفاده از آن در فضاهای اداری،تجاری،درمانی و آموزشی شده است.این نوع سقف را می توان به تنهایی و یا در ترکیب با سقف کاذب یکپارچه کناف اجرا نمود.