عامل فروش شرکت کناف در ایران

انواع سیستم های کناف > دیوار های پوششی
دیوارهای پوششی ساختارهای سریع و کارآمدی جهت بهسازی دیوارهای بنایی قدیمی،پوشش دیوارهای بنایی جدید(جایگزین گچ و خاک – سفیدکاری) و بهسازی حرارتی وصوتی ساختمان ها می باشند که در دو نوع بدون سازه و یا با زیرسازی فلزی دسته بندی می شوند.