عامل فروش شرکت کناف در ایران

انواع سیستم های کناف > سیستم های خارجی گاردکس
پانل گاردکس نوعی از پانل گچی با ویژگی های منحصر به فردی از جمله سازگاری با محیط زیست،سبکی،مقاومت در برابر حریق،مقاومت در برابر رطوبت،مقاومت در برابر کپک زدگی و قابلیت تنفس(رطوبت را از سمت فضای داخل به سمت فضای بیرون هدایت می کند) می باشد.
مقاومت بالای این صفحات در برابر اکثر شرایط آب و هوایی موجب شده است که این صفحات در فضاهای خارجی مانند نمای ساختمان به طور مستقیم به مدت ۶ الی ۱۲ ماه و غیرمستقیم به طور دائم مورد استفاده قرار گیرند.
انواع ساختارهای قابل اجرا با این صفحات شامل دیوار خارجی گارد کس همراه با اجرایETICS بر روی آن، دیوار پوششی خارجی گاردکس همراه با اجرای ETICS بر روی آن و نیز دیوار خارجی گاردکس با اجرای نمای ثانویه می باشد.