عامل فروش شرکت کناف در ایران

محصولات > شرکت کناف > سازه های فولادی گالوانیزه

مقاطع(پروفیل های) کناف از ورق های فولادی با ضخامت های مختلف که بوسیله یک لایه روی (zinc) پوشش شده اند تولید می شوند.
این مقاطع همگی به روش نورد سرد (cold roll forming) فرم داده می شوند و برای عملکرد باربری مناسب نمی باشند.
اگر از این مقاطع در مناطقی با درصد رطوبت نسبی بالا استفاده شود تمامی نقاط برش خورده می بایست با پرایمرهای برپایه روی (zinc) ترمیم ومحافظت شود.

تصویر کالا نام کالا توضیح کالا طول mm عرض mm ارتفاع mm مقداردرهربسته m
کوچک / بزرگ
استاندارد NF
استاندارد DIN
استاد C26
استاد C50
استاد C70
استاد C100
استاد CW50
استاد CW70
استاد CW100
سازه استاد،جزء عمودی ساختار قالب فولادی را در دیوارهای خشک تشکیل می دهد.این سازه ها بصورت قائم و در فواصل 30 ، 40 یا 60 سانتیمتر از یکدیگر نصب شده و به عنوان زیر سازی برای نصب پانل ها عمل می نمایند.این نوع پروفیل در دو نوع بر اساس استانداردهای DIN و NF تولید و عرضه می شود که هریک ویژگی های خاص خود را دارند.
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
26
50
70
100
50
70
100
40
35
40
40
35
40
40
72  /  1440
30  /  720
30  /  540
30  /  450
30  /  720
24  /  504
24  /  432
رانر UH36
سازه رانر UH36 جهت ساخت آویز ترکیبی بعنوان بخشی از زیر سازی سقف کاذب D112A کاربرد دارد.
4000
36
17
80  /  2400
پروفیل UD28
این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف ،به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می کند.همچنین این سازه می تواند نقش باربری داشته و به عنوان تکیه گاه در حاشیه سقف عمل نماید و یا به عنوان یک عضو الزامی در ساختار های دارای عایق بندی صوتی یا دارای کد حریق نیز به کار گرفته شود.
4000
28
27
56  /  1680
استاندارد NF
رانر U26
رانر U50
رانر U70
رانر U100
سازه رانر،جزء افقی ساختار قاب فولادی را در دیوارهای خشک تشکیل می دهد.این سازه در سقف و کف اجرا شده و به عنوان هادی استادها عمل می نماید.همچنین از این سازه در بخش های افقی بازشو ها نیز استفاده می شود.این نوع پروفیل در دو نوع بر اساس استاندارد DIN و NF تولید و عرضه می شود.
4000
4000
4000
4000
26
50
70
100
28
30
30
30
128  /  1536
80  /  1280
80  /  1280
80  /  960
استاندارد DIN
رانر UW50
رانر UW70
رانر UW100
سازه رانر،جزء افقی ساختار قاب فولادی را در دیوارهای خشک تشکیل می دهد.این سازه در سقف و کف اجرا شده و به عنوان هادی استادها عمل می نماید.همچنین از این سازه در بخش های افقی بازشو ها نیز استفاده می شود.این نوع پروفیل در دو نوع بر اساس استاندارد DIN و NF تولید و عرضه می شود.
4000
4000
4000
50
70
100
-
-
-
40  /  1200
40  /  720
40  /  600
پروفیل F47
این سازه جزء اصلی زیر سازی سقف های کاذب D112 را تشکیل داده و به عنوان سازه باربر و یا سازه پانل خور عمل می کند.
4000
47
17.5
80  /  1920
پروفیل L25
این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف ،به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص می کند.همچنین این سازه می تواند نقش باربری داشته و به عنوان تکیه گاه در حاشیه سقف عمل نماید و یا به عنوان یک عضو الزامی در ساختار های دارای عایق بندی صوتی به کار گرفته شود.علاوه بر آن از این سازه جهت زیر سازی در محل شکست های سقف نیز استفاده می شود.
4000
25
25
80  /  4000
پروفیل CD60
این سازه جزء اصلی زیر سازی سقف های کاذب D112 را تشکیل داده و به عنوان سازه باربر و یا سازه پانل خور عمل می کند. همچنین در محل هایی که دستیابی به کد حریق مد نظر است از سازه CD60 استفاده می شود.
4000
60
27
56  /  1176
کرنربید
سازه محافظ گوشه،در کنج های خارجی دیوارها و محل هایی که در معرض ضربه هستند،استفاده می شود.کرنر بید ها علاوه بر ضربه گیری،لبه های گونیا و یکنواخت ایجاد می کند.
3000
3000
24
31
24
31
30  /  30
30  /  150